Racons

dijous, 3 de juliol de 2014
Els mistos, la senya d'identitat de la Vall d'Hebron

‘Els mistos’ és una de les escultures construïdes a finals dels 80 i principis dels 90 als espais de la ciutat dinamitzats urbanísticament aprofitant les Olimpíades. Amb els anys s’ha convertit en un element característic del barri on s’ubica, la Vall d’Hebron.

Racons
dijous, 8 de maig de 2014
Torre Jussana, la masia més peculiar d'Horta

Torre Jussana és un dels edificis més peculiars de la part alta d’Horta. En aquesta zona hi ha diverses masies, però els aires neoclàssics d’aquesta torre ubicada, de fet, al barri de la Clota, la fan destacar de manera especial. En l’actualitat funciona com a equipament de ciutat, ja que acull el Centre de Serveis a les Associacions de Barcelona.

Racons
dijous, 10 d'abril de 2014
Can Cortada, la masia més històrica d'Horta

La masia de Can Cortada, a Horta, acull des de fa uns anys un restaurant. Abans d’això havia estat la residència de la influent família de Vic que encara li dóna nom i el castell de defensa dels senyors d’Horta. Si ens remuntem encara més en el temps, en trobem els orígens en l’època romana.

Racons
dijous, 13 de març de 2014
Santes Creus, l'antiga plaça major d'Horta

Ja fa un temps que la plaça més coneguda d’Horta és la plaça d’Eivissa. Però fa uns anys això no era així. Sobretot quan el barri era un poble independent. Aleshores, era la plaça de Santes Creus la que era el centre de l’activitat de la zona. De fet, acollia l’Ajuntament.

Racons

Pàgina 4 de 14

BARRIS Montbau Racons