Exposicions i Artistes

diumenge, 18 de juliol de 1999
Exposició del còmic català sota el franquisme

Exposició del còmic català sota el franquisme

Exposicions i Artistes
dimecres, 30 de juny de 1999
Exposició del còmic català al franquisme

Exposició del còmic català al franquisme

Exposicions i Artistes
dimecres, 20 de gener de 1999
Exposició artesania d’Africa a  la Parròquia d’Horta

Exposició artesania d’Africa a  la Parròquia d’Horta

Exposicions i Artistes
dimecres, 23 de desembre de 1998
Exposició Projecte Dinamo del Cejac

Exposició Projecte Dinamo del Cejac

Exposicions i Artistes

Pàgina 88 de 91

BARRIS La Vall d' Hebron Exposicions i Artistes