Discapacitats

dimecres, 27 d'octubre de 2004
Associació ESCLAT

Associació ESCLAT

Discapacitats
dimecres, 24 de desembre de 2003
Discapacitats al cinema i al transport públic

Discapacitats al cinema i al transport públic

Discapacitats
dijous, 11 de desembre de 2003
CJB L'Aventura de l'emancipació

Emancipar és un pas important en la vida de qualsevol persona, els problemes d'accedir a un habitatge a causa dels elevats preus s'ha d'afegir en el cas de l'Joaquin el Josep i la Teresa, les dificulades erivadas de la seva discapacitat física. El Joaquin i el Jose ja saben el que és viure sols entre que la Teresa espera encara el moment per independitzar-se. Això si tots 3 asseguren que la seva discapacitat no ha de ser un limitació per iniciar l'aventura de l'emancipació

Discapacitats
dimecres, 3 de desembre de 2003
Integració laboral d’una persona discapacitada

Aquest any se celebra l’Any Europeu de les persones amb Discapacitat. La superació diària de les diferents minusvalies ja siguin físiques, psíquiques, d’audició o visuals, de les persones i col.lectius que les pateixen són un exemple que amb voluntat es poden assolir fites a priori impensables. No obstant això a la voluntat se li ha de donar un cop de mà i aquest és el cas de l’Elisa.

Discapacitats

Pàgina 16 de 19

BARRIS La Font d'en Fargues Discapacitats