Economia

dijous, 9 de desembre de 2010
7 anys per vendre una promoció de pisos al districte

Horta-Guinardó és el districte de la ciutat on es triga més a vendre tota una promoció de pisos de nova creació: 83,9 mesos, pràcticament 7 anys.

Economia
dimecres, 12 de desembre de 2001
Jornada sobre l’euro a l'escola Regina Carmeli

Jornada sobre l’euro a l'escola Regina Carmeli

Economia

Pàgina 3 de 3

BARRIS Horta Economia