Urbanisme

divendres, 23 de gener de 1998
Obres obertura del carrer de Lisboa

Obres obertura del carrer de Lisboa, entre la rambla del Carmel i la plaça de la Clota.

Urbanisme
dimecres, 21 de gener de 1998
Corredor verd al Parc dels Tres Turons

Plantada popular al Parc del Guinardó

Urbanisme
dimecres, 7 de gener de 1998
Inici del enderrocs a la Ronda del Guinardó

Inici del enderrocs a la Ronde dal Guinardó

Urbanisme
dimecres, 7 de gener de 1998
Balanç any 1997 a la Teixonera

Balanç any 1997 a la Teixonera

Urbanisme

Pàgina 195 de 198

BARRIS El Guinardó Urbanisme