Discapacitats

dilluns, 19 de setembre de 2005
Horta sense barreres
A través d'una exposició fotogràfica coneixiem l'estat del districte i de la ciutat en quan a barreres arquitectòniques, i tots els avenços en aquest camp al llarg dels darrers anys
Discapacitats
dimecres, 28 de febrer de 2007
Les platges adaptades a Barcelona
Les platges adaptades per a discapacitats físics a la ciutat de Barcelona.
Discapacitats
divendres, 30 de desembre de 2005
Model de Transports a Barcelona per a discapacitats
Model de Transports a Barcelona per a discapacitats.
Discapacitats
dissabte, 7 d'octubre de 2006
II Jornada Rampa 2006
Alguns dels principals problemes a debat són les barreres arquitectòniques i la dificultat a l’hora de trobar feina
Discapacitats

Pàgina 14 de 18

BARRIS El Guinardó Discapacitats