Discapacitats

dilluns, 2 de febrer de 2004
Centre Santa Eulàlia. Projecte imagina, grup de titelles.

Centre Santa Eulàlia. Projecte Imagina, grup de titelles. Benito Menni, C.A.S.M.

Discapacitats
diumenge, 1 de febrer de 2004
Escola Rel, Niu i Verge de Montserrat. Any discapacitats
Els alumnes de les escoles Rel, Niu i Verge de Montserrat estan aprenent a comunicar-se per internet.
Discapacitats
dilluns, 19 de setembre de 2005
Horta sense barreres
A través d'una exposició fotogràfica coneixiem l'estat del districte i de la ciutat en quan a barreres arquitectòniques, i tots els avenços en aquest camp al llarg dels darrers anys
Discapacitats
dimecres, 28 de febrer de 2007
Les platges adaptades a Barcelona
Les platges adaptades per a discapacitats físics a la ciutat de Barcelona.
Discapacitats

Pàgina 14 de 19

BARRIS El Guinardó Discapacitats