Discapacitats

dimecres, 31 de desembre de 2003
Barreres arquitectòniques i transport

Barreres arquitectòniques i transport públic.

Discapacitats
dimecres, 31 de desembre de 2003
Ceguesa projecte de vida

L’accessibilitat és un dret que totes les persones cegues han de desenvolupar en el seu projecte de vida en igualtat de condicions amb la resta de ciutadans.

Discapacitats
dimecres, 31 de desembre de 2003
Esclat. Paràlisi Cerebral

Esclat és una associació que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones afectades de paràlisi cerebral.

Discapacitats
dimecres, 31 de desembre de 2003
Esport en rodes

Qualsevol persona amb algun tipus de discapacitat, si s’ho proposa, pot practicar un esport.

Discapacitats

Pàgina 12 de 19

BARRIS El Guinardó Discapacitats