Urbanisme

dimecres, 7 de gener de 1998
Inici del enderrocs a la Ronda del Guinardó

Inici del enderrocs a la Ronde dal Guinardó

Urbanisme
dimecres, 7 de gener de 1998
Balanç any 1997 a la Teixonera

Balanç any 1997 a la Teixonera

Urbanisme
dimecres, 7 de gener de 1998
Balanç any 1997 al Carmel

Balanç any 1997 al Carmel

Urbanisme
dissabte, 20 de desembre de 1997
Imatges corresponents a l'inauguració de la plaça Stes. Creus

Imatges corresponents a l'inauguració de la plaça Stes. Creus

Urbanisme

Pàgina 205 de 207

BARRIS Barcelona Urbanisme